Exhibitions

Wystawy:

 • 08-09.2021. – Wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie, Rynek – Jaworzno, Polska
 • 10.2017. – Wystawa w Muzeum Nauki – Londyn, Wielka Brytania
 • 06.2011. – Wystawa prac dyplomowych – Galeria “Domek Romański” – Wrocław, Polska
 • 05.2011. – Wystawa zbiorowa na wybrany temat – Galeria “Światłocień” – Wrocław, Polska
 • 04.2011. – Wystawa zbiorowa pt.: “Poszło do lasu z rakietą” (część prac) – Galeria “Światłocień” – Wrocław, Polska
 • 10.2010. – Wystawa prac “Debiuty 2010 w obiektywie” – Galeria MDK “Śródmieście” – Wrocław, Polska
 • 06.2009. – Wystawa wybranych prac – Galeria w Bibliotece miejskiej – Jaworzno, Polska

Exhibitions

 • 08-09.2021. – Exhibition at the Municipal Public Library in Jaworzno, Rynek – Jaworzno, Poland
 • 10.2017. – Exhibition in the London Science Museum – London, UK
 • 06.2011. – Diploma exhibition – “Domek Romański” Gallery – Wrocław, Poland
 • 05.2011. – Group exhibition of chosen topic – “Światłocień” Gallery – Wrocław, Poland
 • 04.2011. – Group exhibition “Went to the forest with a rocket” (some works) – “Światłocień” Gallery – Wrocław, Poland
 • 10.2010. – Exhibition “2010 debuts in the lens” – MDK “Śródmieście” Gallery – Wrocław, Poland
 • 06.2009. – Exhibition of chosen works – Gallery in the city library – Jaworzno, Poland