Nadchodząca wystawa w Muzeum Nauki w Londynie

Już pod koniec tamtego roku czułem, że ten będzie jakoś szczególny. Że od przyszłego roku nadejdą fale zmian i wpłyną mocno na moją rzeczywistość.
Pomijając prywatne historie tak samo będzie z Fotografią.

I coś zaczyna się dziać. Skupiam się teraz intensywnie nad Fotografią chwytając okazje jak te ostatnie ciepłe słoneczne dni lata, które przeżyłem w tym roku.
Jedną z takich okazji okazało się uczestnictwo w wystawie w Centrum Londynu.

W Poniedziałek 9 Października odbędzie się wernisaż o godz. 18:00 w Muzeum Nauki w Londynie w Galerii nr 1.

Prace będzie można zobaczyć od 9 do 12 Października.

Dojedziesz tam metrem wysiadając na South Kensington lub Gloucester Road (Linie Picadilly i District).

Wstęp jest darmowy, a na wernisażu będzie poczęstunek.

Serdecznie zapraszam!

Mateusz Kulawik


By the end of last year, I felt that the next one will be somehow special. That from next year the waves of change will come and will affect my reality.
Bypassing my private stories it will be the same with Photography as well.

And something starts to happen. I’m focusing now intensively on Photography, taking opportunities like the last hot days of summer I have experienced this year.
One of these occasions proved to be an Exhibition in Center of London.

On Monday, October 9th, a vernissage will take place at 18:00 o’clock, in the London Science Museum in Gallery No. 1.

Works will be available for viewings from 9th to 12th October.

You can get there by Tube, getting off at South Kensington or Gloucester Road (Picadilly and District lines).

The admission is free, and there will be refreshments at the vernissage.

Feel free to come and see!

Matt Kulawik