Desert Labyrinth

Ślepe szaleństwo…
nie wiedząc kim jestem.
Zmierzam w jakimś kierunku,
myśląc, że za drogowskazem ukaże się kolejny,
który upewni mnie, że to właściwa droga.

Jadę dalej!

Mijają dni, nie widzę znaków,
jedyną oznaką jest to, że zbłądziłem.
I znów wracam się,
do ostatnich rozstajów.
Często zaś po drodze znów się gubię,
patrząc na znaki, które ktoś postawił.

Jadę dalej!

Mijają dni, nie widzę abym obrał właściwy kierunek,
jedyne co widzę to ulatujący czas,
który zostawiam za sobą na głuchej pustyni.
Wielki człowiek dał mi mapę,
która doprowadziła go do wyjścia.
Tak więc i Ja z mapą podróżuję,
jednak ścieżki są inne
i znowu się gubię.

Jadę dalej!

Nie wiem gdzie jestem
równa się tyle samo co: nie wiem kim jestem.
Przede mną wielkie znaki
postawione przez wielkich ludzi,
wskazujące ścieżki w różnych kierunkach.
Spragniony jestem owocu moich poszukiwań,
gardło wyschło, a bukłaki są puste
od szaleńczej wędrówki
w pustynnym labiryncie.

Blind insanity…
not knowing who am I.
I’m going in a direction,
thinking, that after a sign I see another one,
that will assure me, that this is the right path.

I’m moving forward!

Days are passing by, I don’t see any signs,
the only sign the I see is that I’m lost.
And I’m going backwards again,
to the last bifurcations.
Often I’m getting lost again on the road,
looking on the signs that someone placed.

I’m moving forward!

Days are passing by, I don’t see that I’ve chosen the right path,
the only thing that I see is the time passing by,
that I left behind on a deaf dessert.
A big man gave me a map,
that guided him to the exit.
So am I, traveling with this map,
but the paths are different
and I’m getting lost again.

I’m moving forward!

I don’t know where I am
it equals the same as: I don’t know who am I.
Big signs in front of me
placed by big men,
pointing paths in different directions.
I’m thirsty of the fruits of my searches,
my throat got dry and my goatskin is empty
from my insane travel
in this desert labyrinth.

Tags

#Color, #Concept, #Digital, #Fantasy, #Poetry, #Surrealism